Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://domasport.hu.

 • Cégnév/Company name: Jobaházi Domokos E.V.
 • Székhely/Registered seat: 8220 Balatonalmádi, Alsóörsi határút 49.
 • Posta cím: 8172 Balatonakarattya, bakony utca 10.
 • Adószám/Tax No.: 66612533-1-39.
 • Bejegyző Bíróság/Court of registry: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartási szám/registration number: 36639680
 • Elektronikus elérhetőség/E-mail address: info@domasport.hu
 • Telefonos elérhetőség/Contact number: +36203514121
 • Tárhelyszolgáltató neve, székhelye, elektronikus elérhetősége/Hosting service provider’s name, seat and e-mail address: Tarhely.eu Kft.; 1538 Budapest, Pf.: 510., support@tarhely.eu
 • Bankszámlaszám/Bank account: 12086005-01097111-00100007

Adatkezelés

A megrendelés leadása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeljük az alábbi személyes adatait: név, e-mailcím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, bankszámlaszám, valamint a szolgáltatás igénybevételének, teljesítésének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok. Ezt meghaladóan a szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük azon adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (pl. lábméret). Az adatkezelés célja mindaddig fennáll, amíg a megrendelését nem törli, a szerződés teljesítésére sor nem kerül, vagy ameddig a szerződés meg nem szűnik.

Amennyiben a webshopban felütődő kocka kitöltésével ehhez előzetes, külön, kifejezett hozzájárulását adja, fent megjelölt adatait a jövőbeli megrendelések leadása céljából mindaddig megőrizzük, amíg ilyen hozzájárulását vissza nem vonja.
Amennyiben a webshopban felütődő kocka kitöltésével ehhez előzetes, külön, kifejezett hozzájárulását adja, az Ön részére időszakosan visszatérően hírleveleket küldünk, amíg ilyen hozzájárulását vissza nem vonja.

A jövőbeli megrendelések leadása, valamint a hírlevélküldés céljából történő adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Hozzájárulása visszavonását mind postai úton ajánlott levélben, mind pedig e-mailben közölheti velünk az 1. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén.
A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat egyébiránt bizalmasan kezeljük, azt más adatkezelőnek nem adjuk át, adatfeldolgozót pedig kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében veszünk igénybe (pl.: futárszolgálat megismerheti a szállítási adatokat; pénzügyi szolgáltató megismerheti a bankszámlaszámot; könyvelő ismerheti a számlázási adatokat, stb.), és tevékenységükért felelősséget vállalunk.

Az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogai:
Ön jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, azok helyesbítését, törlését/elfeledtetését kérni, továbbá jogosult az adatkezelés korlátozására, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásra, korábban megadott hozzájárulása visszavonására (ha az adatkezelés hozzájárulásán alapult), valamint a felügyeleti hatóságnál történő panasz megtételére.
A felügyeleti hatósághoz történő panasztételt leszámítva Ön a fenti jogait úgy gyakorolhatja, hogy postai úton ajánlott levélben, vagy e-mailben megkeres minket az 1. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén.

A személyes adatokhoz hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy tőlünk visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatairól másolatot kérni, továbbá felvilágosítást kapni arról, hogyan és milyen célból kezeljük személyes adatait.
A személyes adatok helyesbítéséhez/megváltoztatásához fűződő jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó adatokat módosítsuk, a pontatlan adatokat helyesbítsük (pl. megváltozott név vagy cím), továbbá a hiányos adatokat kiegészítsük.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

• amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, és Ön visszavonja hozzájárulását, feltéve hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• a direkt marketing célú adatkezelést megtiltja;
• ha személyes adatait jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére az adatkezelést korlátozzuk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatkezelés korlátozását kéri az adatok törlése helyett;

• Már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A tiltakozáshoz való jog

Ön az alábbi esetben jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen tiltakozzon:
• direkt marketing célú adatkezelés.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Tovább: ÁSZF

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Sütik

Weblapunk sütiket használ. A sütik rövid szöveges fájlok, melyeket szerverünk továbbít az Ön böngészőjének. Böngészője a fájlokat tartósan (bezárását követően is) tárolja. A sütik egyfelől megjegyzik, hogy Ön weblapunkon járt, ezzel megkönnyítve weblapunk ismételt felkeresését, másfelől pedig megjegyzik az Ön weboldalunkon végzett műveleteit, ennek segítségével például az adott böngészés során Kosárba helyezett Terméket Ön a következő böngészés alkalmával is megtalálja. A sütik segítenek minket abban is, hogy felmérjék weblapunk látogatottságának adatait (látogatások időtartama, kattintások helye, száma stb.). Weboldalunkon más weboldalak linkjeit is megtalálja – pl. Facebook, Pinterest, Instagram. Ezek az oldalak is sütiket használnak, amelyek működése azonban már ellenőrzési körünkön kívül esik. Tájékoztatjuk, hogy számítógépe böngészőjében Ön bármikor beállíthatja a sütik tiltását vagy eltávolítását. Amennyiben nem tesz így, a weblap használatával hozzájárul a sütik használatához is. 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Analitika

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi “sütiket” is használ, melyek használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak. A honlap az alábbi szolgáltatók “sütijeit” használja:

 • Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
 • Hotjar: Hőtérképes analitikához használt szolgáltatás, mely a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt információkat. Részletes angol nyelvű tájékoztató: https://www.hotjar.com/cookies

A “sütik” révén gyűjtött, Adatkezelő által kezelt adatok köre

A “sütik” által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

 • az Ön által használt IP-cím,
 • a használt böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott weboldal címe,
 • a meglátogatott weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,
 • a honlapunkon töltött idő.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által alkalmazott “sütik” önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

Az adatok megőrzése

A honlap használatával összefüggő adatokat az Adatkezelő 30 napig tárolja, majd ennek elteltével törli, illetve anonimizálja.

Adatbiztonság a “süti” kezelés során

Lényeges, hogy az Adatkezelő a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót, vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldalt.

A rögzített adatokhoz az üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá a fenti célok biztosítása érdekében. A rögzített adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, nemzetbiztonsági célból) van lehetőség.

A honlap használatával összefüggő anonimizált adatok statisztikai célokra felhasználhatók.

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik” beállításának választási lehetőségét.

További részletes információk az alábbi böngészők “süti” beállításairól:

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.